Εξέταση με Δοκιμασία Κόπωσης

Η δοκιμασία κόπωσης αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στη διάγνωση διαταραχών αιμάτωσης του μυοκαρδίου (ισχαιμία). Κάτω από συνεχή ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση και τακτική καταγραφή της αρτηριακής πίεσης διενεργείται η άσκηση με συγκεκριμένα πρωτόκολλα είτε σε κυλιόμενο τάπητα (GE T 2000) είτε σε κυκλοεργόμετρο (GE eBike).