Βιογραφικό

Δρ. Σπυρίδων Θ. Γκανιάτσας MD, MSc, PhD

Ειδικός Καρδιολόγος- Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Bochum Γερμανίας

Αποφοίτησα το 2002 από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και εν συνεχεία εκπλήρωσα τη θητεία μου ως ιατρός υπαίθρου στο χρονικό διάστημα 2003-2004. Ακολούθως υπηρέτησα στον ΕΣ ως ιατρός μονάδος και τιμήθηκα με το πέρας της στρατιωτικής μου θητείας με το βαθμό του έφεδρου Ανθυπιάτρου.

Το ενδιαφέρον μου για την Καρδιολογία και ιδιαίτερα την Ηλεκτροφυσιολογία με ώθησε στη Γερμανία όπου ξεκίνησα την ειδικότητα στο Leopoldina Krankenhaus (akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Würzburg) υπό την επίβλεψη του διεθνώς καταξιωμένου Prof. Dr. H. Seggewiß σ’ ένα από τα μεγαλύτερα επεμβατικά κέντρα της Βαυαρίας. Κατά τη διάρκεια της ειδίκευσής μου εκπόνησα τη διδακτορική διατριβή με θέμα Spiroergometrische Charakteristika von Patienten mit HOCM und Indikation zur interventionellen Therapie.

Ολοκλήρωσα το 2013 την ειδικότητα της Καρδιολογίας στη Medizinische Klinik I του Universitäsklinikum Würzburg όπου διετέλεσα υπεύθυνος του Ε.Ι. Αρρυθμιών και Βηματοδότησης ενώ υπήρξα αναπόσπαστο μέλος της Ομάδας Ηλεκτροφυσιολογίας της Κλινικής.

Από τον Ιούλιο του 2013 εργάζομαι ως ιδιώτης Καρδιολόγος στην πόλη των Ιωαννίνων. Στόχος από την ίδρυση του ιατρείου ήταν και παραμένει η παροχή ιατρικών υπηρεσιών υψηλοτάτου επιπέδου σε όλους τους ασθενείς μας.

Εκτός από την αρτιότητα των εγκαταστάσεών μας και τη διάθεση διαγνωστικών μηχανημάτων κορυφαίων κατασκευαστών, έδωσα ιδιαίτερα έμφαση στη συνεχιζόμενη καρδιολογική εκπαίδευση, όπως αυτή εκφράζεται με την αδιάλειπτη συμμετοχή μου σε συνέδρια και workshops.

Από το 2017 το ιατρείο ασχολείται συστηματικά με τον Τομέα της Αθλητικής Καρδιολογίας παρέχοντας τη δυνατότητα διενέργειας Δοκιμασίας Καρδιοαναπνευστικής Κόπωσης (CPET). Ιδιαίτερα εποικοδομητική υπήρξε τέλος η συνεργασία με το ποδοσφαιρικό τμήμα της ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ μέχρι τον Μάρτιο 2022.

Επιπρόσθετα Προσόντα

Συμμετοχή σε επιστημονικές οργανώσεις