Εξέταση Holter

Για την ανίχνευση αρρυθμιών έχουμε στη διάθεση των ασθενών μας τελευταίας τεχνολογίας καταγραφικά, εξαιρετικά μικρών διαστάσεων και χαμηλού βάρους (GE Seer 1000), ώστε να μην επηρεάζεται η καθημερινότητά τους.

Η διάρκεια της καταγραφής εκτείνεται από 24 ώρες έως 7 ημέρες ενώ σε ιδιαίτερες περιπτώσεις είναι δυνατή η παρακολούθηση του ρυθμού για μεγαλύτερες περιόδους (έως και 30 ημέρες) με τη χρήση Loop- ή Event- Recorder (Sorin, Beam).