Εξέταση ΗΚΓ

Μετά την κλινική εξέταση,  το ΗΚΓ 12 απαγωγών αποτελεί θεμέλιο λίθο  της καρδιολογικής διαγνωστικής. Εκτός από την αξιολόγηση του βασικού ρυθμού και την παρουσία αρρυθμιών δίνεται η δυνατότητα διάγνωσης οξείας ισχαιμίας ή προηγηθείσας βλάβης του μυοκαρδίου όπως μετά από έμφραγμα.

Ακόμη τεκμηριώνονται διαταραχές της αγωγιμότητας, οι οποίες μπορεί ν΄απαιτήσουν την εμφύτευση βηματοδότη.  Επίσης καθίσταται δυνατή η ανίχνευση σπάνιων καναλοπαθειών για τις οποίες είναι αναγκαία η περαιτέρω διαστρωμάτωση κινδύνου. Γι’ αυτό και η αξιολόγηση του ΗΚΓ απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία.

Η ακριβής ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή  στο ιατρείο μας είναι διασφαλισμένη χρησιμοποιώντας το σύστημα CardioSoft  της GE. Τα δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή διευκολύνοντας την άμεση αναζήτηση και επεξεργασία. Είναι επίσης δυνατή η αποστολή τους μέσω email εφόσον ζητηθεί.

Στις κατ’ οίκον επισκέψεις και στα επείγοντα περιστατικά εκτός ιατρείου διαθέτουμε τον επίσης αξιόπιστο καρδιογράφο MAC 600 της GE.