Καρδιολογικές Εξετάσεις Αθλητών

Η θετική επίδραση της φυσικής δραστηριότητας στο καρδιαγγειακό σύστημα είναι γνωστή και αποδεκτή από το σύνολο της ιατρικής κοινότητας τόσο στην πρωτογενή όσο και στη δευτερογενή πρόληψη. Η τακτική άσκηση αποτελεί πλέον απαραίτητο κομμάτι στην αντιμετώπιση των περισσότερων καρδιακών παθήσεων.

Παράλληλα τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μία αλματώδης αύξηση του αριθμού των ερασιτεχνών αθλητών για τους οποίους απαιτείται τακτικά καρδιολογική εκτίμηση προκειμένου να διαπιστωθούν έγκαιρα επικίνδυνες καρδιακές παθήσεις.

Στο ιατρείο μας εκτός από την εξειδικευμένη αντιμετώπιση και παροχή συμβουλών σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα είμαστε σε θέση να διακρίνουμε μεταξύ φυσιολογικών ευρημάτων, μεταβολών στην καρδιά που προέρχονται από την άθληση και παθολογικών καταστάσεων, παρέχοντας κάθε φορά υψηλού επιπέδου, εξατομικευμένη προσέγγιση.

Επιπρόσθετα όταν κρίνεται απαραίτητο ο εξεταζόμενος υποβάλλεται στη Δοκιμασία Καρδιοαναπνευστικής Κόπωσης (CPET). Πρόκειται για μία δυναμική εξέταση που επιτρέπει την ταυτόχρονη αξιολόγηση του αναπνευστικού, καρδιαγγειακού, αιμοποιητικού, κεντρικού νευρικού συστήματος καθώς και του συστήματος των σκελετικών μυών.

Ο προσδιορισμός ιδιαίτερα της μέγιστης πρόσληψης Ο2 (VO2 max) αποτελεί τον καλύτερο δείκτη αερόβιας ικανότητας με ισχυρή προγνωστική αξία τόσο σε υγιή άτομα όσο και σε ασθενείς με διαφορετικά νοσήματα ( καρδιαγγειακά, αναπνευστικά, μεταβολικά κ.α.).