Εξέταση Υπερηχοκαρδιογραφήματος

Η Διαθωρακική Υπερηχοκαρδιογραφία αποτελεί αναπόσπαστο πλέον κομμάτι της μη επεμβατικής καρδιαγγειακής απεικόνισης. Δίνει τη δυνατότητα λεπτομερούς αξιολόγησης των καρδιακών κοιλοτήτων και βαλβίδων βοηθώντας στη διάγνωση Μυοκαρδιοπαθειών, συγγενών ανωμαλιών και βαλβιδοπαθειών.

Επιπρόσθετα έχει καθοριστική συμμετοχή στην παρακολούθηση ανευρυσμάτων της θωρακικής αορτής ενώ  με τη χρήση 9L transducer ελέγχεται το καρωτιδικό σύστημα για την παρουσία αθηρωματικών βλαβών.

Το ιατρείο μας χρησιμοποιεί υπερηχογράφο Vivid T9 της εταιρείας GE με σύγχρονη αποθήκευση των δεδομένων σε DICOM-format και δυνατότητα δευτερογενούς επεξεργασίας σε Work Station (EchoPAC). Διαθέτουμε επίσης φορητό υπέρηχο GE Vscan Extend για τις ανάγκες των εξωτερικών μας ασθενών.